Mitä jooga on?


Jooga on kokonaisvaltainen harjoitusmenetelmä, joka perustuu kehon ja mielen keskinäiselle yhteydelle. Jooga, jossa tehdään fyysisiä harjoituksia, on hathajoogaa. Sanskritin kielisessä hatha-sanassa ha tarkoittaa aurinkoa tai miehistä energiaa (jang) ja tha kuuta tai naisellista energiaa (jin). Jooga (yui) viittaa näiden yhdentymiseen.

Joogaharjoitus muodostuu kolmesta osatekijästä: fyysisistä harjoituksista (asanoista), tietoisen hengityksen harjoituksista (pranayama) ja ohjatusta rentoutumisesta.

Joogaharjoituksessa ei edetä helpoista liikkeistä vaikeisiin, vaan siinä keskitytään kuuntelemaan omaa kehoa ja sen antamia viestejä. Keho elää nykyhetkessä ja on rytmiltään hidas; mieli on nopea ja voi olla sekä menneessä että tulevassa. Mielen liike pyritään rauhoittamaan kehon kautta: keskittämällä mieli kehon kuuntelemiseen.

Harjoituksessa olemme läsnäolevasti mukana liikkeessä ja liikkumattomuudessa; pyrimme pakottomasti tyynnyttämään mielen harhailevan liikkeen. Se johtaa rentoutumiseen. Syntyy rauhallinen, tietoinen läsnäolo.

Jooga
- lisää kehon liikkuvuutta ja notkeutta
- kohentaa kokonaisterveyttä ja fyysistä kuntoa
- opettaa rentoutumista ja oikeaa hengitystä
- lisää keskittymiskykyä
- lisää elinvoimaisuutta
- tukee kehon ja mielen tasapainoa
- opastaa terveisiin elintapoihin
- johdattaa kohti syvempää itsetuntemusta
- johdattaa henkiseen kasvuun
- ohjaa kohti mielenrauhaa ja sisäistä hiljaisuutta sekä tietoista läsnäoloa.

Itsetuntemuksen ja tietoisuuden syventyminen avaavat tietä tasapainoiseen arkipäivään.SJL-JOOGA - lyhyt esittely aloittelijoille

Jooga on kokonaisvaltainen harjoitusmenetelmä, joka perustuu kehon ja mielen keskinäiselle yhteydelle. Suomen Joogaliiton (SJL) opettama jooga (hatharajajooga) sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille naisille ja miehille, jotka haluavat huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Perustana ovat tietoisesti ja keskittyneesti suoritettavat harjoitukset, luonnollinen hengitys, rentoutuminen ja mielen hiljentäminen. Harjoituksessa keskitytään vahvasti selkään, koska sen kunto vaikuttaa koko ihmisen hyvinvointiin. 

− jokainen tekee harjoitukset pakottamatta omien voimiensa ja edellytystensä mukaan omaa kehoa kuunnellen ja kunnioittaen, lempeällä asenteella itseä kohtaan 

− kehon rytmi on hidas, mielen nopea; mieli rauhoitetaan tarkkailemalla kehoa ja hengitystä 

− jooganharjoittaja oppii tuntemaan oman luonnollisen hengityksensä ja tekemään harjoituksen sen rytmissä 

− opitaan tietoista rentoutumista ja oikeaa hengitystä (vatsapalleahengitys) 

− tarkkaavaisuutta pidetään yllä koko harjoituksen ajan 

− edetään asteittain, dynaamisten liikkeiden avulla kohti omaa ääriasentoa (ei mennä heti ääriasentoihin) 

− kompensoidaan liikkeitä/asentoja vastaliikkeillä tai levolla, palautetaan tasapaino 

− pidetään pieniä taukoja, jolloin tarkkaillaan liikkeen vaikutusta ja luodaan tilaa 

− tietoisuudelle, ettei harjoitus muutu mekaaniseksi 

− opitaan tunnistamaan painovoiman vaikutus, mm. tasapainoa haettaessa ja rentoutumisessa 

− harjoituksen tavoiteasennossa viivytään, jos mahdollista, itselle sopivan ajan, jolloin voi ehkä kokea liikkumattomuuden 

− jooga lisää kehon liikkuvuutta ja notkeutta 

− jooga vahvistaa kehoa; lihaksia käytetään tietoisesti ja tarkoituksenmukaisesti 

− jooga kohentaa kokonaisterveyttä ja lisää elinvoimaisuutta 

− jooga tukee kehon ja mielen tasapainoa 

− jooga johdattaa kohti syvempää itsetuntemusta, mielenrauhaa ja tietoista läsnäoloa 

Jooga vie monet myös hiljentymisen, itsensä tutkistelun ja meditaation tielle. Valinta on jokaisen oma. 

SJL-joogaa opetetaan kansalais- ja työväenopistoissa, Joogaliiton jäsenyhdistyksissä ympäri maata sekä joissakin yksityisissä joogapaikoissa. Jäsenyhdistykset ottavat mielellään vastaan uusia jäseniä. Suomen Joogaliitto järjestää ympäri vuoden erilaisia joogakursseja Suomen Joogaopistossa Saarijärvellä, www.joogaliitto.fi, puh. 040 577 8682. Voit myös liittyä Suomen Joogaliiton jäseneksi. Suomen Joogalehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa, kuuluu jäsenetuihin.